II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama MickiewiczaBaner Tesla

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

IV Powiatowy Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów "Czy znasz język ojczysty?"


ORGANIZATOR KONKURSU

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

ODBIORCY

Uczniowie szkół gimnazjalnych ze Słupska oraz powiatu słupskiego.

CHARAKTERYSTYKA

Konkurs jest jednoetapowy.

Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (zadania zamknięte i otwarte).

Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi zadaniami pozwalającymi na wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i poprawiania błędów językowych.

Zadania są tak dobrane, że odzwierciedlają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - uczniowie muszą ocenić poprawność nagminnie używanych zwrotów, popisać się znajomością ortografii, frazeologii, fleksji, składni i leksyki.

 

CELE

− rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym,

− stworzenie możliwości doskonalenia językowego,

− uświadomienie uczniom potrzeby troski o piękno polszczyzny,

− propagowanie wiedzy z zakresu poprawności i kultury języka,

− umożliwienie pogłębiania przez uczniów indywidualnych zainteresowań językowych,

− stworzenie warunków do intelektualnego wysiłku i dobrze pojętej rywalizacji między uczniami.

 

ZAKRES TREŚCI

Zagadnienia poprawnościowe dotyczące każdego z poziomów struktury współczesnego języka polskiego (problemy słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, leksykalne, stylistyczne i ortograficzne) opracowane zgodnie z następującymi pozycjami:

- Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

- Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w konkursie uprawnia szkołę złożenie karty zgłoszenia (w załączeniu)
 2. Jedna szkoła może zgłosić najwyżej trzech uczestników.
 3. Sposób wyłaniania reprezentantów szkoły jest dowolny (decyzja dyrektora, wewnątrzszkolny sprawdzian, inne)

TERMINY I MIEJSCA

 1. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2014 r. (poniedziałek) na adres organizatora.
 2. Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. (piątek) w II LO w Słupsku.
 3. Rozpoczęcie konkursu– godz. 11.30.
 4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu o godz. 14.00.
 5. Wyniki konkursu zostaną ponadto ogłoszone w dniu konkursu na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl/.

NAGRODY

 1. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

JURY

 1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów.
 2. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury.
 3. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika za nieprzestrzegania zasad uczciwej rywalizacji.
 4. Jury konkursowe rozstrzyga wszelkie kwestie sporne wynikłe w czasie trwania konkursu,

KOORDYNATOR KONKURSU

mgr Iwona Płóciennik

Informacji udziela: Iwona Płóciennik (tel. 501723090)

 

Regulamin
Karta zgłoszenia

*/