II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama MickiewiczaBaner Tesla

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Stypendia

Dwie doskonałe wiadomości !!!

Stypendium MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/16 otrzymał Mateusz Chabrowski absolwent II Liceum. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/17 otrzymał Adam Parol uczeń klasy III D II Liceum. 

Serdecznie gratulujemy stypendystom, rodzicom i nauczycielom.

Życzymy dalszych sukcesów.

UWAGA !!!

tarcze lo gimUczniowie zainteresowani STYPENDIUM

  • Dyrektora,
  • Prezydenta Miasta Słupska,
  • Ministra Edukacji Narodowej
  • Marszałka Województwa Pomorskiego

 

składają wnioski (za rok szkolny 2015/2016) do sekretariatu w terminie 21-24 czerwca 2016r.(wtorek-piątek):

 Uwaga!!!

Wnioski należy wypełnić w generatorze elektronicznym, wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz z kompletem załączników.

 

Program Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych
w roku akademickim 2016/17
(dla tegorocznych maturzystów)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystępują do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017”. O stypendium mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie dostępnym na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

UWAGA

tarczaLO2male

Uczniowie klas maturalnych zainteresowani STYPENDIUM
• Dyrektora,
• Prezydenta Miasta Słupska,
• Ministra Edukacji Narodowej

składają wnioski (za rok szkolny 2015/2016) do sekretariatu w terminie 27-29 kwietnia 2016r.(środa-piątek):

Uwaga!!!
Wnioski należy wypełnić w generatorze elektronicznym, wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz z kompletem załączników-zakładka uczniowie/stypendia.

Regulaminy w/w stypendiów znajdują się na stronie szkoły
w zakładce: uczniowie/stypendia.

Wniosek o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za b.r. szkolny można wypełnić po udostępnieniu przez Urząd Generatora Wniosków.

UWAGA !!!

tarcze lo gim

Uczniowie zainteresowani STYPENDIUM naukowym i sportowym DYREKTORA SZKOŁY składają kompletnie wypełnione wnioski wraz z kserokopiami osiągnięć (za I semestr 2015/2016) do sekretariatu w terminie 01-05 lutego 2016r.:
W przypadku braku dyplomu nauczyciel prowadzący potwierdza osiągnięcie własnoręcznym podpisem.
Uwaga!!!
Na stronie szkoły w zakładce „stypendia” jest do pobrania wewnątrzszkolny regulamin oraz elektroniczny wniosek do wypełnienia i wydrukowania.

*/