ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

Dokumenty Stypendia

 

UWAGA !!!

PDF-y interaktywne należy pobrać, a następnie uzupełnić otwierając je w darmowym programie Adobe Acrobat Reader

 

Dokumenty do pobrania
Terminy składania wniosków   PDF
STYPENDIUM SOCJALNE
Warunki przyznania stypendium   PDF
Wniosek o przyznanie stypendium Word PDF
Wykaz załączników do wniosku   PDF
Regulamin Wewnątrzszkolny Komisji Socjalnej JPG
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW - w przygotowaniu
STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIEWGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA- w przygotowaniu
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- w przygotowaniu
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA- w przygotowaniu
Stypendium Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
Wewnątrzszkolny regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

PDF

Wniosek o przyznanie stypendium dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

(Uwaga!!! PDF interaktywny do wypełnienia elektronicznie)

  PDF
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty
PDF
Nagroda Burmistrza Miasta Ustka za wybitne osiągnięcia szkolne

Regulamin


PDF

Wzór wniosku

  PDF
Uchwała Rady Miasta Słupska
PDF
Uzasadnienie
PDF
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Zgłoszenia do programu pomocy wybitnie zdolnym Word
Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
Warunki Word
Wniosek Word
Regulamin Word
Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”
Wniosek
PDF
Regulamin
PDF
Fundacja Pocztowy Dar
Wniosek
PDF
Regulamin
PDF
Fundacja Efekt Motyla
Wniosek Word  
Informacja   PDF
// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień