ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Kalendarium 2018/2019

Kalendarz pracy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. A. Mickiewicza w Słupsku

w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Wydarzenie

23.08.2018

Czwartek

Rada Pedagogiczna

24.08.2018

Piątek

Rada Pedagogiczna

27.08.2018

Poniedziałek

Rada Pedagogiczna

28.08.2018

Wtorek

Rada Pedagogiczna

29.08.2018

Środa

Rada Pedagogiczna

30.08.2018

Czwartek

Rada Pedagogiczna

31.08.2018

Piątek

Rada Pedagogiczna

03.09.2018

poniedziałek

· Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

· Testy poziomujące z języka angielskiego

04 – 06.09.2018

Wtorek-czwartek

Biwak integracyjny dla uczniów II LO

19.09.2018, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

20.09.2018, godzina 17.00

Czwartek

Spotkania z rodzicami

15-22.10.2018

Poniedziałek - Poniedziałek

WBO dla klas III LO

15-17.10.2018

Poniedziałek -Środa

WBO dla klas III Gimnazjum

24.10.2018, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

02.11.2018

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.11.2018, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

22.11.2018

Czwartek

Spotkania z rodzicami

12.12.2018, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

13.12.2018, godzina 17.00

Czwartek

Spotkania z rodzicami

23.12.2018 – 01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2019, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

10.01.2019, godzina 17.00

Czwartek

Spotkania z rodzicami

14-21.01.2019

Poniedziałek-Poniedziałek

WBO dla klas III LO

14-16.01.2019

Poniedziałek- Środa

WBO dla klas III Gimnazjum

11-24.02.2019

Ferie zimowe

20.03.2019, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

21.03.2019, godzina 17.00

Czwartek

Spotkania z rodzicami

10.04.2019

Środa

· Egzamin gimnazjalny: język polski i przedmioty humanistyczne

· WBO dla klas II liceum

11.04.2019

Czwartek

· Egzamin gimnazjalny: matematyka i przedmioty przyrodnicze

· WBO dla klas II liceum

12.04.2019

Piątek

· Egzamin gimnazjalny: języki obce

· WBO dla klas II liceum

17.04.2019, godzina 15.30

Środa

Rada Pedagogiczna

18 – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019

Piątek

Zakończenie klas III LO

02.05.2019

Czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.05.2019

Poniedziałek

· Egzamin maturalny z języka polskiego

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

· Zdawanie dokumentacji klas III LO

07.05.2019

Wtorek

· Egzamin maturalny z matematyki

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2018

Środa

· Egzamin maturalny z języka angielskiego

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.05.2019

Wtorek

· Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas LO

22.05.2019

Środa

· Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas LO

· Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.05.2019, godzina 17.00

Czwartek

Spotkania z rodzicami

17.06.2019, godzina 15.30

Poniedziałek

Rada Pedagogiczna

19.06.2019, godzina 16.00

Środa

Zakończenie klas III Gimnazjum

20.06.2019

Czwartek

Boże Ciało

21.06.2019, godzina 10.00

Zakończenie roku szkolnego - klasy I i II LO

24.06.2019

Zdawanie dokumentacji klas III Gimnazjum oraz klas I i II LO

I semestr trwa od 3.09.2018 do 11.01.2019 – 18 tygodni

II semestr trwa:

- dla klas I i II LO oraz III gim. od 14.01.2019 do 21.06.2019 – 19 tygodni

- dla klas III LO do 26.04.2019 – 12 tygodni

Klasy I, II Gimnazjum i LO oraz III Gimnazjum pracują 37 tygodni

Klasy III LO pracują 30 tygodni

 

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień