foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Warto mediować!

11 grudnia br. w murach II LO w Słupsku gościliśmy uczniów słupskich szkół średnich, którzy od października uczestniczyli w cyklu szkoleń ”Mediacja - przeciwdziałanie agresji - rozwiązujemy spory bez przemocy", a którzy przybyli na uroczyste podsumowanie projektu.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły, Pan Mariusz Domański, który powitał zgromadzonych w auli naszej szkoły gości. Wśród nich znaleźli się opiekunowie młodych adeptów sztuki mediacji oraz mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, którzy prze dwa miesiące uczyli uczniów mediacji rówieśniczych, m.in. Pani Maria Adkonis i Grażyna Brochocka. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wystąpienia sędzi Sądu Rejonowego w Słupsku Wydziału Rodzinny i Nieletnich, Pani Olgi Kurowskiej, która opowiedziała nam, jak ważna jest rozmowa w sytuacji konfliktu. Uroczystość wzbogaciła symulacja mediacji, którą przygotowały i poprowadziły uczennice klasy 2a, 2c i 2d: Maja Bierka, Maja Kowalczyk i Kamila Telakowska.

 

Uczestnicy projektu otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia, które obejmowało 25 godzin zajęć i warsztatów z komunikacji, rozumienia konfliktu i sposobów jego rozwiązywania, symulacji negocjacji i mediacji. II LO w Słupsku godnie reprezentowali uczniowie klasy 1b: Helena Drzazgowska, Zofia Leśniewska, Kinga Nagórska, Anna Wartacz, Marta Wyka i Oktawian Fenik. Warto dodać, że w maju – po odbyciu stażu w PCM w Słupsku – uczestnicy otrzymają certyfikaty mediatorów rówieśniczych.

Opiekunka mediatorek mediacji rówieśniczych: Dorota Kłos

FOTOGALERIA