foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Warto mediować!

centrum mediacji Maja Bierka, Marta Depta, Maja Kowalczyk, Kamila Telakowska i Martyna Zakonek, uczennice klas pierwszych LO, od 11 października br. uczestniczyły w cyklu szkoleń ”Mediacja - przeciwdziałanie agresji - rozwiązujemy spory bez przemocy", realizowanego w ramach programu profilaktycznego Urzędu Miasta w Słupsku. Szkolenie zorganizowali i poprowadzili mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Słupsku. Szkolenie obejmowało 25 godzin zajęć i warsztatów z komunikacji, rozumienia konfliktu i sposobów jego rozwiązywania, symulacji negocjacji i mediacji. Uczennice chętnie uczestniczyły w każdym ze spotkań i nabyły praktyczne i przydatne umiejętności.

19 grudnia br. odbyło się podsumowanie szkolenia. Uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia i otrzymały tytuł mediatorów mediacji rówieśniczych. Dziewczyny miały okazję spotkać się z sędzią Sądu Rejonowego w Słupsku Wydział Rodzinny i Nieletnich, Panią Olgą Kurowską, a co najważniejsze spróbować swoich sił w roli mediatora.

Dziewczyny postanowiły kontynuować swoją przygodę z mediacjami w Klubie Młodego Mediatora. Pierwsze spotkanie już 3 stycznia 2017 r.

Opiekunka mediatorek mediacji rówieśniczych: Dorota Kłos