foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Biol - chem prawie jak human

maraton czytania No i stało się! Rozpoczęliśmy nowy rok z przytupem! I b LO po raz kolejny udowodniła, że w kręgu zainteresowań, nie tylko oprócz biologii i chemii, może znaleźć się i język polski :) Po raz kolejny zespół klasowy zajął I miejsce (sic!) -  tym razem już nie na szczeblu wojewódzkim, ale ogólnopolskim.

Zachęcanie uczniów do czytania, kształtowanie nawyku czytania oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozpowszechnianie idei czytania książek, poznawanie gatunków literackich oraz kształtowanie własnych potrzeb i postaw czytelniczych to główne cele ogólnopolskiego konkursu „Maraton Czytania” organizowanego przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Zakładał on przeczytanie przez klasę 42 książek, napisanie do nich streszczeń oraz wykonanie ilustracji.

Zadanie okazało się dla wszystkich nie lada wyzwaniem. Sprostanie mu w przeciągu zaledwie dwóch tygodni wymagało niebywałej organizacji 31 - osobowego teamu I b. Dlatego głównym koordynatorem działań została Magdalena Wietrzyńska, którą dzielnie wspomagała Olga Kowalska. Dziewczyny na bieżąco monitorowały postęp prac, ponaglały, motywowały, pomagały. Warto dodać, iż niezbędna w działaniu okazała się współczesna technologia i ogólna jej dostępność. Szybki przepływ informacji między uczniami jak i nauczycielem języka polskiego umożliwił wykorzystywany przez II LO pakiet Office 365 tzw. chmura oraz Facebook Messenger. W ten sposób, jeszcze przed upływem ostatecznego terminu wysyłania prac, powstały 42 streszczenia oraz 42 ilustracje. 

 

Zespół I b po raz kolejny udowodnił, że może na siebie liczyć. Wzajemna pomoc podczas projektu, życzliwość i zaufanie zaprocentowały. Szczególne uznanie należy się Emilii Krefft, która mimo braku czasu bardzo wspomogła koleżanki swoim artystycznym talentem oraz Kindze Latos udowadniającej czytelniczą erudycję. W dobie ogólnej indywidualizacji i alienacji cenne jest zwłaszcza współdziałanie oraz kolektywizm. I b nie tylko pokonała 249 szkół z całej Polski, wygrała konkurs wiedzowy i 50% dofinansowanie tygodniowej wycieczki do Kawęczynka na Roztoczu, ale przede wszystkim zdała egzamin grupowy. Gratuluję i dziękuję!

Dominika Korzeniowska-Gudyn