ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Regulamin konkursu na komiks w języku angielskim

            Hejt ("hate") z języka angielskiego oznacza "nienawiść", a słowem tym określamy jej szerzenie w internecie. Cyberprzestrzeń to miejsce, gdzie wielu z nas może dać upust negatywnym emocjom, nad którymi nie potrafi zapanować. Trudno jest powiedzieć spotkanej osobie, że jest głupia czy brzydka, nie stanowi jednak problemu umieszczenie takiego tekstu w internecie. "W sieci" możemy też być anonimowi - hejt niestety skutecznie dotrze do ofiary, ale ta nie zawsze będzie wiedziała, że jesteśmy jego sprawcami. Czujemy się bezkarni... Zjawisko to niesie za sobą ogromne konsekwencje w przypadku ofiar hejtu. Obniża się ich poczucie własnej wartości, stają się mniej odporne na czytane w internecie treści i zaczynają wierzyć, że stawianie oporu nie ma sensu. Często cierpią na nerwice bądź depresję. Hejt może równiez popchnąć, na pozór, zwyczajnych ludzi do niewyobrażalnych czynów...

Hejt był, jest i będzie - nie da się go całkowicie uniknąć. Stanowi skutek uboczny wolności słowa. Nienawistne komentarze świadczą o braku dojrzałości i klasy osób, które je piszą, dlatego najlepszą reakcją na hejt jest rozpoczęcie walki z nim od nas samych.

Nie hejtujemy I nie ma naszej zgody na hejt!

'Say No to the Violence of Words – Say No to Hate Speech'

Niech te słowa będą tematem naszego konkursu

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku

zaprasza do wzięcia udziału w

Wojewódzkim Konkursie na Komiks w Języku Angielskim

obrazującym hasło 'Say No to the Violence of Words – Say No to Hate Speech'

(Powiedz NIE mowie nienawiści, powiedz NIE hejtowi)

KONKURS ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Mickiewicza 32, tel. 59 84 24 894

II. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie województwa pomorskiego

 

III. Tematyka prac

Prace powinny:

 1. Prezentować postawy piętnujące hejt w masowych środkach przekazu
 2. Promować komiks jako środek przekazu artystycznego
 3. Ukazywać właściwe wzorce osobowe
 4. Uczyć tolerancji
 5. Zachęcać do nauki języka angielskiego

IV.Forma prac konkursowych

 1. Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich
 2. Każda szkoła może przekazać na konkurs maksymalnie 10 prac (jeden uczeń zgłasza do konkursu jeden komiks)
 3. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
 1. Forma pracy:
 • plakat w formie komiksu
 • format min. A3
 • technika prac dowolna (rysunek, grafika komputerowa itd.)
 1. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwa i adres szkoły, adres email i telefon, imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz językowego

V. Terminy i miejsce dostarczenia prac konkursowych

 • Prace należy dostarczyć do 17 marca 2019 do sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą na adres:
  II Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza w Słupsku
  76-200 Słupsku
  ul. A. Mickiewicza 32
  z dopiskiem “Konkurs na komiks”
 • Informacje dotyczące wyników konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły http://lo2.slupsk.pl do 14 kwietnia 2019.
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w później ustalonym terminie w siedzibie organizatora.

VI. Sposób oceny prac konkursowych:

 • Ocena prac dokonana zostanie przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły
 • Komisja uwzględni następujące kryteria:
 1. zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu
 2. staranność wykonania
 3. oryginalność i czytelność przekazu
 4. ogólne wrażenie artystyczne
 5. poprawność językową

VII. Informacja o sposobie wykorzystania lub zwrotu prac konkursowych

       1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych
 2. Prace nie podlegają zwrotowi

VIII. Nagrody

 1. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia

IX. Informacje na temat konkursu

Informacji na temat konkursu udzielają: Karolina Szewczyk przez sekretariat szkoły, tel. 59 842-48-94

X. Inne postanowienia

 1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu

 

Regulamin w formie PDF

 

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień