II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza

adasglowa mDrodzy Licealiści i Gimnazjaliści,
zapraszamy Was do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Adama Mickiewicza.
Jest to konkurs literacki, któremu patronuje sam Adam Mickiewicz, a głównym jego celem jest rozbudzenie Waszej twórczej aktywności i zachęcenie Was do podejmowania różnorodnych prób literackich a także do wyrażania się poprzez pisanie.
Przeczytajcie regulamin i piszcie!

REGULAMIN XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej z Polski.

2. Do 27. lutego 2017 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3 utworów) lub utwór prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.

3. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).

4. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimemnie rysunkiem) autora.

5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres autora, numer telefonu autora, adres mailowy autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwa szkoły, adres szkoły, numer telefonu do szkoły oraz adres mailowy placówki).

6. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej kopercie z napisem

„Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od kategorii

dopisać: POEZJA/PROZA.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl/ - do 20. marca 2017 r.

8. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie uroczystości wręczenia nagród.

9. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z finałem konkursu.

10. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

11. Adres do korespondencji: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza 76-200 Słupsk ul. Mickiewicza 32

z dopiskiem Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (59) 84 24 894 - centrala automatyczna

0 – sekretariat

12. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Bożena Gajdzis.

13. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*/