foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Wojewódzki Konkurs na Komiks w Języku Angielskim

Rok 2018 jest dla naszego narodu szczególny. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, a Polki po raz pierwszy uzyskały czynne i bierne prawo wyborcze.

            W naszym kraju kobiety uzyskały prawa wyborcze na mocy dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, z 28 listopada 1918 r. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919 r. posłankami zostały pierwsze kobiety.

            Czy zastanawiamy się czasami jak ważną częścią naszego społeczeństwa są przedstawicielki płci pięknej? Czy wiemy jak wiele wspaniałych kobiet tworzyło naszą historię, zarówno dokonując przełomowych dla ludzkości odkryć, jak i czyniąc pozornie niewielki krok, który potrafił wyznaczyć zupełnie nowe drogi?

'INSPIRING WOMEN WHO CHANGED THE WORLD'

Niech te słowa będą tematem naszego konkursu.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Adama Mickiewicza w Słupsku

zaprasza do wzięcia udziału

Wojewódzkim Konkursie na Komiks w Języku Angielskim

obrazującym hasło 'INSPIRING WOMEN WHO CHANGED THE WORLD’ (Inspirujące kobiety, które zmieniły świat).

KONKURS OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

ROBERTA BIEDRONIA

 

REGULAMIN KONKURSU