II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Plan wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania 2016/2017

Plan wewnątrzszkolnego badania osiągnięć w ZSO nr 2
w roku szkolnym 2016/2017
1. Badanie wyników w Gimnazjum nr 3  
Poziom klas Sprawdzany arkusz egzaminacyjny Termin egzaminu Odpowiedzialni za przygotowanie arkusza Odpowiedzialni za opracowanie wyników
Klasy
II
Język angielski i języki pozostałe 4.05.2017 czwartek Justyna Szczypek Marek Pacholski Karolina Szewczyk
Humanistyczny 5.05.2017 piątek D.Korzeniowska -Gudyn Iwona Tłuchowska Sylwia Milczarek
Matematyczno-przyrodniczy 8.05.2017 poniedziałek M. Szwajkowska Agata Kolatowicz Krzysztof Kaluga
Klasy III Język polski 17.10.2016 poniedziałek 6.02.2017 poniedziałek Joanna Jaśniewicz Piotr Ziółkowski
Przedmioty humanistyczne 18.10.2016 wtorek 7.02.2017 wtorek Sylwia Milczarek
Matematyka 19.10.2016 środa 8.02.2017 środa Maria Przygoda Iwona Ziółkowska
Przedmioty przyrodnicze 20.10.2016 czwartek 9.02.2017 czwartek Joanna Młynarkiewicz
Języki angielski i pozostałe 21.10.2016 piątek 10.02.2017 piątek Maria Rządkowska Maciej Buławski Magdalena Pacholska
2. Badanie wyników w II Liceum Ogólnokształcącym  
Poziom klas Przedmiot Klasy piszące egzamin Godzina Termin egzaminu Odpowiedzialni za przygotowanie arkusza1 Odpowiedzialni za opracowanie wyników2
Klasy
II
Język polski podstawowy A, B, C, D 8.00 19.04.2017 środa Iwona Płóciennik Kinga Mielczarek
Fizyka A, B, C 11.30 Romuald Jakowczyk Grażyna Linder
Matematyka podstawowa B, D 8.00 20.04.2017 czwartek Elżbieta Piekarniak Elżbieta Piekarniak
Matematyka rozszerzona A, C 8.00 Krzysztof Reszka
Biologia B, D 11.30 Iwona Andrzejewska Iwona Andrzejewska
Informatyka A 8.00 21.04.2017 piątek Marek Nędzusiak Marek Nędzusiak
Geografia C 8.00 Dariusz Bownik Dariusz Bownik
Chemia B, D 8.00 Anna Domańska Anna Domańska
Język angielski podstawowy A, B, C 11.30 Piotr Sulik Maria Rządkowska
Język angielski rozszerzony D 11.30 Beata Szlom Kamila Oporska-Łaba
Język niemiecki rozszerzony Wszyscy uczniowie uczący się przedmiotu jako pierwszego języka 11.30 Maciej Buławski Maciej Buławski
Klasy
III
Język polski podstawowy A, B, C, D* 17.10.2016 poniedziałek 6.02.2017 poniedziałek Bożena Gajdzis Kinga Mielczarek
Język polski rozszerzony D** Iwona Płóciennik Iwona Płóciennik
Matematyka podstawowa B, D* 18.10.2016 wtorek 7.02.2017 wtorek Krzysztof Reszka Małgorzata Szwajkowska
Matematyka rozszerzona A, C, D** Aneta Mikucka
Język angielski podstawowy B, D* 19.10.2016 środa 8.02.2017 środa Kamila Oporska-Łaba Shankar Dasgupta
Język angielski rozszerzony A, C, D** Adriana Sarnowska Justyna Szczypek
Chemia B, D** 20.10.2016 czwartek 9.02.2017 czwartek Anna Domańska Anna Domańska
Geografia C, D** Dariusz Bownik Dariusz Bownik
Fizyka A, B, D** 21.10.2016 piątek 10.02.2017 piątek Grażyna Linder Romuald Jakowczyk
Biologia B, D** 13.10.2016 czwartek 16.02.2017 czwartek Iwona Andrzejewska Iwona Andrzejewska
Historia, wos, informatyka, D** nauczyciele uczący przedmiotu w III D nauczyciele uczący przedmiotu w III D
* Uczniowie klasy III D, którzy nie wybrali danego przedmiotu jako rozszerzenia
** Uczniowie klasy III D, którzy wybrali dany przedmiot jako rozszerzony
1) Osoby odpowiedzialne za stworzenie arkusza egzaminacyjnego zobowiązane są przygotować je dla dwóch grup i przekazać drogą elektroniczną (w formacie pdf) do wicedyrektorów na co najmniej 10 dni przed badaniem. Po przeprowadzonym egzaminie odbierają arkusze od wicedyrektorów po ich przeliczeniu i za pokwitowaniem oraz rozdzielają je między nauczycieli sprawdzających.
2) Wyznaczeni nauczyciele zobowiązani są do sprawdzenia arkuszy w terminie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia egzaminu oraz do przekazania wyników w formie elektronicznej osobie odpowiedzialnej za ich opracowanie.
3) Osoby odpowiedzialne za opracowanie wyników zobowiązane są do udostepnienia wypracowanych analiz za pomocą pakietu Office nauczycielom uczącym danego przedmiotu w klasach, które pisały egzamin oraz dyrektorowi szkoły w terminie nie przekraczającym trzech tygodni od daty przeprowadzenia egzaminu.

*/