II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama MickiewiczaBaner Tesla

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Budżet

Rozliczenie budżetu Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Saldo początkowe (1.09.2013 r.): 1.061,10 zł

Wpływy: 15.190,82 zł

Wpłaty celowe:  15.546 zł     wypłaty celowe: 12.484 zł

Saldo końcowe: 4.114,35 zł

Wydatki zgodnie z preliminarzem

Kwota w zł

Dofinansowanie projektu edukacyjnego (spektakl teatralny Gim.)

200,00

Dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius

199,39

Nagroda RR w konkursie gimn. Miniplayback Show

300,00

Nagroda RR w konkursie lic. Pokaż nam swoją pasję

100,00

Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki LO

1.060,98

Sfinansowanie zakupu nagród książkowych na koniec roku (LO)

3.000,00

Sfinansowanie zakupu nagród książkowych na koniec roku (Gim.)

2.200,00

Dofinansowanie wyjazdów uczniowskich na konkursy i olimpiady przedmiotowe

1.180,33

Wsparcie finansowe dla uczennicy LO

60,00

Sfinansowanie spotkania licealistów z pisarką w ramach XXI Słupskiej Wiosny Literackiej (um.o dzieło)

526,00

Sfinansowanie zakupu podzespołów do komputerów w bibliotekach szkolnych i sali informatycznej Gim.

2.100,00

Sfinansowanie zakupu projektora multimedialnego z oprzyrządowaniem do sali lekcyjnej

2.100,00

Zakup teczek na świadectwa ukończenia Gim. i LO

657,80

Zakup kwiatów na zakończenie roku klas III Gim. i LO

360,00

Zakup ramek na zdjęcia olimpijczyków-absolwentów LO

400,00

Dofinansowanie zakupu cukierków na mikołajki

47,82

Dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej

291,62

Materiały biurowe

68,64

Usługi bankowe

347,00 

Razem

15.199.58

 

Wykonanie budżetu  Rady Rodziców w roku 2013/2014 pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna w dniu 26 sierpnia 2014 r.

*/