II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

53 lata temu

53 lat temu, w 1949 roku, w poniemieckim budynku z czerwonej cegły przy ul. Mickiewicza 32 odbyły się zapisydo pierwszej na Pomorzu Środkowym nierejonowej szkoły świeckiej.

Ponieważ organizatorami tej szkoły były władze miejskie i TDP (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), nadano jej imię "11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej TDP". Na dyrektora powołano p. Wacława Pogorzelskiego i zaczęto zatrudniać nauczycieli. Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto z 477 uczniami w 13 oddziałach.

Szkoła - to przede wszystkim ludzie - uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. To właśnie oni przekształcali przez wiele lat brudny i brzydki budynek w szkołę z gabinetami przedmiotowymi, sprzętem, pomocami naukowymi. Z każdym rokiem szkoła poprawiała swoją bazę materialną, odnosiła sukcesy i zdobywała autorytet w środowisku.

W roku szkolnym 1965/66 zlikwidowano jedenastolatkę i nadano naszej szkole status liceum ogólnokształcącego i imię Adama Mickiewicza. Od tego roku "Mickiewicz" staje się szkołą, do której kierują się najzdolniejsi i najambitniejsi absolwenci szkół podstawowych. Wszyscy - i nauczyciele i uczniowe starają się, aby szkoła była coraz lepsza, dawała możliwości uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, na olimpiadach przedmiotowych wszystkich szczebli, na egzaminach maturalnych i wstępnych na wyższe uczelnie. Wszyscy zapracowali na sukcesy, których nie brakowało w ciągu tych 50 lat i uczniom, i nauczycielom, ale przede wszystkim na sukces szkoły - przyjęcie naszego liceum do grona najlepszych w Polsce - Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Dziś "Mickiewicz" zajmuje niekwestionowaną znakomitą pozycję wśród szkół średnich. Nadal naszymi uczniami są ambitni i zdolni młodzi ludzie, a nauczyciele mają powody do dumy - liczni laureaci olimpiad, studenci renomowanych szkół wyższych i uniwersytetów, nawet zagranicznych, znakomici specjaliści - to absolwenci II Liceum Ogólnokształącego. "Mickiewicza".

*/