foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Kalendarium 2019/2020

 

Kalendarz pracy w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku

w roku szkolnym 2019/2020

Data

Wydarzenie
2.09.2019 Inauguracja roku szkolnego
  • 10.30 – klasy I
  • 11.30 – klasy II i III
Obowiązuje strój galowy i tarcza (klasy II i III)
11.09.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
18.09.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
19.09.2019 Spotkanie z rodzicami
21.10 – 23.10.2019 WBO klas III LO (wg rozszerzeń w klasach)
23.10.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
20.11.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
21.11.2019 Spotkanie z rodzicami
11.12.2019 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
12.12.2019 Spotkanie z rodzicami
28.01 - 31.01.2020 WBO dla klas III LO (rozszerzenia wg deklaracji maturalnych)
23.12 - 31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
8.01.2020 Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja
9.01.2020 Spotkanie z rodzicami
10.01.2020 Zakończenie I semestru zajęć szkolnych trwającego 18 tygodni nauki
13.01 - 26.01.2020 Ferie zimowe
18.03.2020 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
19.03.2020 Spotkanie z rodzicami
9.04 - 14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2020 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
24.04.2020 Zakończenie zajęć w klasach III LO Uroczyste pożegnanie absolwentów Szkoły
4.05 - 5.05.2020 Przekazanie arkuszy ocen klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania
4.05 – 6.05.2020 Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym
(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) WBO klas II LO (wg rozszerzeń w klasach)
14.05 - 15.05.2020 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
7.05 – 18.05.2020

Pozostałe pisemne egzaminy maturalne (szkoła pracuje normalnie)

20.05.2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.05.2020

Spotkanie z rodzicami

21.06.2020

Zakończenie II semestru nauki trwającego 20 tygodni

22.06.2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

9.00 - klasy I Liceum

11.00 – klasy II Liceum

Obowiązuje strój galowy i tarcza.

22.06 -25.06.2020 Przekazanie arkuszy ocen klas I i II do zatwierdzenia i archiwizowania