II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

V KONKURS MATEMATYCZNY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH "KOMAT"

KOMAT LOGO

 

REGULAMIN
V KONKURSU MATEMATYCZNEGO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
"KOMAT"
O PUCHAR DYREKTORA
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUPSKU

  

 1. Organizatorzy
  Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku. 
 2. Skład Komisji Konkursu Matematycznego
  W skład Komisji Konkursu wchodzą:
  • dr Aneta Mikucka – przewodnicząca
  • mgr Małgorzata Szwajkowska
  • mgr Krzysztof Reszka
 3. Cele konkursu
  1. Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
  2. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
  3. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej,
  4. Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych,
  5. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.
 4. Uczestnicy
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum, a także uzdolnionych uczniów klas I i II gimnazjum.
 5. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
  Tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową z matematyki w gimnazjum.
 6. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu
  II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 32, Słupsk,
  dnia 28 kwietnia 2016 r., godz. 12.30 .
 7. Organizacja konkursu
  1. Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia na adres koordynatora konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 kwietnia 2016r. W temacie proszę wpisać „Zgłoszenie KOMAT”
   • Karta zgłoszenia w załączniku.
   • Szkoła typuje max. 3 uczestników ze szkoły, (w przypadku większej liczby chętnych uczniów prosimy o kontakt z koordynatorem).
  2. Uczniowie, których nazwiska zostały podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo zgłaszają się wraz z opiekunami dnia 28 kwietnia 2015r. o godz. 12.15 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32 w punkcie rejestracji (parter budynku).
  3. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory matematyczne i przybory do pisania.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku www.lo2.slupsk.pl do dnia 8 czerwca 2016 r.
  5. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o wyniku konkursu i terminie wręczenia nagród.
  6. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, w tym m. in.
   • Zwycięzca Konkursu otrzymuje Puchar Dyrektora II LO w Słupsku
   • Laureaci ( miejsca 1 – 5) otrzymują Indeksy Ucznia II LO w Słupsku.
 8. Regulamin części konkursowej
  1. Uczniowie samodzielnie rozwiązują 10 zadań otwartych.
  2. Niektóre zadania mogą mieć charakter łamigłówek matematycznych.
  3. Czas pracy z zestawem zadań konkursowych – 90 minut.
  4. Prace są kodowane.
  5. Każdy z uczestników konkursu poza arkuszem z zadaniami otrzymuje kartki na zapisanie rozwiązań i brudnopis.
  6. Uczniowie nie mogą używać korektorów i kalkulatorów.
  7. Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań uwzględniające inny tok rozumowania niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane max. liczbą punktów.
  8. Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił.
  9. Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.
  10. Punkty będą przyznawane tylko za czynności objęte schematem punktowania.
  11. O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje przewodniczący konkursu.
 9. Przepisy końcow
  1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
  2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Pliki do pobrania:

*/