II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Spotkania z rodzicami 2014/2015

Harmonogram spotkań z rodzicami

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku

w roku szkolnym 2014/2015

  

Data

Tematyka

 

 

 

 

 

11 września

2014

g. 17.00

 

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2014/2015
 • Wybór Rady Rodziców ZSO, wybory klasowych Rad Rodziców
 • Rozdanie deklaracji dotyczących wpłat na Radę Rodziców
 • Przypomnienie: WSO, Statutu Szkoły, kalendarza imprez szkolnych
 • Poinformowanie o wysokości składek na ubezpieczenie oraz kosztach związanych z wewnątrzszkolnym badaniem wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.)
 • Przekazanie informacji rodzicom o istniejącej pomocy pedagoga i doradcy zawodowego.
 • Przekazanie informacji o składaniu podań do Dyrektora Szkoły dotyczących zwolnień z lekcji w-f i deklaracji uczęszczania na religię/etykę
 • Przedstawienie planu wychowawczego klasy
 • Przedstawienie harmonogramu wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.)
 • Przekazanie rodzicom klas I loginów i haseł dostępowych do e-dziennika
 • Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego klas III
 • Złożenie przez rodziców uczniów klas III Gimnazjum pisemnej deklaracji wyboru języka obcego i poziomu zdawania na egzaminie gimnazjalnym
 • Przeprowadzenie ankiety diagnozującej oczekiwania rodziców klas I
 • Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego rodziców uczniów klas III. Zwrócenie uwagi rodzicom, że uczestnictwo w egzaminach próbnych jest obowiązkowe.
 • Zapoznanie z ofertą zajęć fakultatywnych, wyrównawczych i specjalistycznych
 • Poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym

 6 listopada

2014

 g. 17.00

 • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.)
 • Omówienie spraw bieżących

 11 grudnia

2014

g. 17.00

 • Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze
 • Omówienie spraw bieżących
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole
 • Omówienie problemów wychowawczych
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.)

15 stycznia

2015 

g. 17.00 

 •  Prezentacja wyników w nauce w I semestrze roku szkolnego
 • Przekazanie rodzicom wyników nauczania i zachowania uczniów
 • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w szkole podczas ferii zimowych
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego
 • Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w czerwcu balu dla klas III Gimnazjum
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.)

 19 marca 2015

g. 17.00 

 • Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną uczniów klas III LO
 • Zapoznanie rodziców klas III gimnazjum z procedurami  egzaminu gimnazjalnego
 • Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego 2015
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.)

 

 14 maja 2015 

g. 17.00

 

 

 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych
 • Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 • Ocena klasy po roku pracy
 • Ocena realizacji planu wychowawczego klasy
 • Sprawy bieżące
 • Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.)

 

Wychowawcy klas przebywają od godz. 17.00 w przydzielonych gabinetach, pozostali nauczyciele (oraz wychowawcy klas) przebywają w pokoju nauczycielskim od godz. 17.30 do 18.30.

 

 

Przydział gabinetów na spotkania

wychowawców klas z rodzicami

II Liceum Ogólnokształcące

Klasa Wychowawca

Kondygnacja

Gabinet
I A Halina Machura II piętro 211 ( historia II)
I B Jarosław Linder I piętro 113 (fizyka II)
I C Adriana Sarnowska parter 014 (język angielski)
I D Piotr Sulik II pietro 210 (geografia)
II A Piotr Ziółkowski parter 013 (język niemiecki)
II B Iwona Płóciennik II piętro 212 (język polski II)
II C Kinga Mielczarek I piętro Gim. 103 (język polski I)
II D Monika Rutkowska I piętro 109 (język hiszpański)
II E Grażyna Linder I piętro 116 (fizyka I)
III A Krzysztof Błażejów II piętro 209 (matematyka I)
III B Iwona Andrzejewska I piętro 114 (biologia)
III C Dorota Kłos I piętro 110 (język polski IV)
III D Elżbieta Piekarniak I piętro 112 (matematyka III)
III E Romuald Jakowczyk I piętro 111 (język rosyjski)

Gimnazjum nr 3

Klasa Wychowawca

Kondygnacja

Gabinet
I A Emilia Semeniuk II piętro 203 (plastyka)
I B Iwona Tłuchowska II piętro 206 (historia)
I C Katarzyna Szerement parter 04 (chemia)
I D Piotr Czechowski parter LO 15 (język polski I)
II A Joanna Jaśniewicz II piętro 204 (język polski II)
II B Małgorzata Szwajkowska parter 06 (matematyka I)
II C Maria Rządkowska parter 09 (chemia LO)
II D Sylwia Milczarek II piętro 202 (religia)
III A Magdalena Pacholska I piętro 104 (biologia)
III B Maria Przygoda I piętro 107 (matematyka II)
III C Dominika Korzeniowska-Gudyn II piętro 201 (język angielski II)
III D Iwona Ziółkowska I piętro 102 (geografia)

*/