II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70 lecie1

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Dokumenty Stypendia

 

UWAGA !!!

PDF-y interaktywne należy pobrać, a następnie uzupełnić otwierając je w darmowym programie Adobe Acrobat Reader

 

Dokumenty do pobrania
Terminy składania wniosków  
STYPENDIUM SOCJALNE
Warunki przyznania stypendium  
Wniosek o przyznanie stypendium
Wykaz załączników do wniosku  
Regulamin Wewnątrzszkolny Komisji Socjalnej
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Warunki przyznania stypendium  doc  
Załącznik nr 1 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW  doc  
Załącznik nr 2 - Dane kandydata do stypendium - wzór tabeli.xls
 xls  
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc
 doc  
STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIEWGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA
Warunki przyznania stypendium doc  
Wniosek o przyznanie stypendium Ministra doc  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  doc  
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Warunki przyznania stypendium (uchwała i regulamin)  

W celu sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej http://des.pomorskie.eu/program-wspierania-zdolnych-uczniow/

   
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty  
Wykaz załączników do wniosku  
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
Warunki przyznania stypendium (uchwała i regulamin)  

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Słupska

doc

Klauzula - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty  
Wykaz załączników do wniosku  
Stypendium Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
Wewnątrzszkolny regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

(Uwaga!!! PDF interaktywny do wypełnienia elektronicznie)

 
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty
Nagroda Burmistrza Miasta Ustka za wybitne osiągnięcia szkolne

Regulamin


Wzór wniosku

 
Uchwała Rady Miasta Słupska
Uzasadnienie
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Zgłoszenia do programu pomocy wybitnie zdolnym
Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
Warunki
Wniosek
Regulamin
Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”
Wniosek
Regulamin
Fundacja Pocztowy Dar
Wniosek
Regulamin
Fundacja Efekt Motyla
Wniosek   doc
Informacja  

*/