II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla" 2018

Regulamin

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów

Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

Organizator:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. A. Mickiewicza w Słupsku

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń

Akademia Pomorska w Słupsku

Tesla Motors Berlin

I. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Mickiewicza w Słupsku, zwany dalej „Organizatorem". Zadania będą oceniane przez Komisję Małej Olimpiady Fizycznej, zwaną dalej „Komisją".

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

II. Cele konkursu:

Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk fizycznych wśród uczniów gimnazjów,

Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy oraz pogłębiania zainteresowań naukami ścisłymi,

Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy fizycznej, Motywowanie do nauki uczniów uzdolnionych,

Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

 

III. Uczestnicy Olimpiady

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum zainteresowanych fizyką. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.

 

IV. Komisja Małej Olimpiady Fizycznej

1. Członkami Komisji są osoby powołane przez Organizatora:

Przewodniczący,członkowie.

 

V. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Tematyka zadań konkursowych wykracza poza program nauczania fizyki

w gimnazjum.

 

VI. Harmonogram Olimpiady

Etap korespondencyjny trwa od 12 marca do 04 kwietnia 2018 r. Zadania do rozwiązania zostaną umieszczone na stronie www.lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla).

Uczestnicy dostarczają rozwiązania zadań etapu korespondencyjnego w zamkniętej kopercie, do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza,

ul. Adama Mickiewicza 32; 76-200 Słupsk- osobiście lub drogą pocztową

( z dopiskiem: „Mała Olimpiada Fizyczna Tesla”).

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - strona internetowa konkursu: www.lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla)- do 6 kwietnia 2018 r.

Etap finałowy odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.

 

VII. Organizacja konkursu

Uczniowie zainteresowani przystąpieniem do olimpiady zobowiązani są do przesłania drogą mailową karty zgłoszenia wg wzoru ze strony szkoły na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca marca 2018 r. lub dostarczyć osobiście kartęzgłoszenia do sekretariatu szkoły- II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, zgłaszają się wraz z opiekunami 12 kwietnia 2018 r. (o godzinie 14.00) w II Liceum

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, linijkę i przybory do pisania oraz kalkulator prosty. Etap finałowy składać się będzie z zadań otwartych oraz testu wyboru.

Wyniki końcowe konkursu zostaną ogłoszone 16 kwietnia 2018 r., na stronie internetowej szkoły, a uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 26 kwietnia

2018 r. o godzinie 14:00.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

VIII. Regulamin części korespondencyjnej Olimpiady

Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania otwarte. Treść zadań podana zostanie na stronie internetowej konkursu: www. lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla) od 06 marca 2017r.

Za każde zadanie otwarte można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Całkowicie poprawne rozwiązanie zdań uwzględniające inny tok rozumowania, niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane maksymalną liczbą punktów.

Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne

z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił.

Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.

O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje przewodniczący olimpiady.

 

IX. Przepisy końcowe

Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu

 

Pliki do pobrania:

 

*/