foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

zbiorka zywnosci 1, 2 i 3 grudnia (piątek, sobota, niedziela) około 30 wolontariuszy z naszego szkolnego Klubu Wolontariusza „Micek i przyjaciele” wzięło udział w akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” zorganizowanej przez Bank Żywności na terenie hipermarketów Słupska.

Wolontariusze zbierali (do specjalnie oznakowanych koszyków ) kupione przez klientów produkty o długim terminie ważności (takie jak np. mąka, olej, ryż, cukier, słodycze), aby Bank Żywności mógł je po weekendowej akcji przekazać organizacjom charytatywnym, a te z kolei swoim podopiecznym.

Akcja zakończyła się pomyślnie, a my cieszymy się, że ponowni mogliśmy pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Słupska.