ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Spotkanie koordynatorów projektu “Conscious Consumers of Future”

DSC 6583 Spotkanie koordynatorów / dyrektorów szkół partnerskich – Słupsk, 29.11 – 1.12.2017 realizacja projektu Erasmus+ w ramach akcji KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA219 – Partnerstwo strategiczne szkół. 

  1. Tytuł projektu “Conscious Consumers of Future”
  2. Koordynator główny projektu – Polska (II LO w Słupsku)
  3. Partnerzy projektu – Francja, Portugalia, Włochy i Turcja
  4. Opis projektu

Tematyka projektu powstała zgodnie z potrzebą kształtowania większej świadomości nadmiernej konsumpcji i zagrożeń ekologicznych spowodowanych działalnością człowieka wśród młodego pokolenia Europejczyków.

Zgodnie z opracowaniami Unii Europejskiej, Europa ma poważny problem z hiper konsumpcjonizmem i nadmierną eksploatacją naturalnych zasobów i źródeł energii. W tym ujęciu przyszłość naszej planety jest poważnie zagrożona. Jako nauczyciele jesteśmy zaniepokojeni popularnością biernego podejścia do tego zagadnienia wśród naszej młodzieży. Skupienie wokół świata wirtualnego, upraszczanie komunikacji i świadomości globalnej prowadzi do kształtowania społeczeństwa biernego, konformistycznego, skupionego na wartościach i dobrach materialnych. Biorąc pod uwagę wytyczne organizacji UNEP, WHO, WFO projekt ma na celu wyedukowanie młodzieży do bardziej odpowiedzialnego ekologicznie i społecznie życia w przyszłym świecie. Cele operacyjne to podniesienie jakości kształcenia ekologicznego w 5 rożnych krajach, otworzenie innowacji edukacyjnej do wykorzystania w latach następnych, podniesienie kompetencji językowych i w zakresie ICT wśród uczestników projektu (uczniów i nauczycieli), zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z hiper konsumpcjonizmu, zamieszkanie nowej planety (FuturEU) i implantacja wszystkich systemów niezbędnych do życia (przemysł, edukacja, rozrywka, opieka zdrowotna i społeczna, rolnictwo, edukacja, ochrona środowiska, itp.).

DSC 6581   DSC 6582

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień