UWAGA !!!

ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Regulamin rekrutacji II LO

Regulamin rekrutacji
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
na rok szkolny 2017/2018

§ 1

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018 reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 2

W trakcie rekrutacji z wykorzystaniem Systemu Naboru :

1) kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;

2) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;

3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i TYLKO DO TEGO oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji;

4) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;

5) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składa dokumenty:
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

6) Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. NIEZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW POWODUJE SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY PRZYJĘTYCH.

§ 3

Kandydaci do II LO maja obowiązek złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna)
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • Potwierdzone zaświadczenia/dyplomy o szczególnych osiągnięciach
  • Kartę zdrowia,
  • 2 fotografie,
  • Ankietę dotyczącą wyboru języka.

§ 4

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2017/2018

Klasa/profil

Kierunek kształcenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

(liczna godzin w cyklu trzyletnim)

II języki obce

(do wyboru przez ucznia)

I A

POLITECHNICZNA

 

liczba miejsc 31

 

Klasa I A - politechniczna.

Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinie matematyki, fizyki i języka angielskiego, niezbędnych dla przyszłych studentów politechnik. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia: rysunku technicznego, modelowania matematycznego oraz analizy matematycznej Zapraszamy przyszłych inżynierów, architektów, ale też pasjonatów przedmiotów ścisłych.

Matematyka (18h)


Fizyka (10h)

Język angielski(15h)

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I B

LEKARSKA

liczba miejsc 31

Klasa I B - lekarska.

Organizowana dla uczniów pragnących rozwijać swoją wiedzę ze świata biologii, zainteresowanych eksperymentami chemicznymi. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia: języka łacińskiego dla lekarzy, biologii eksperymentalnej oraz chemii medycznej. Zapraszamy przyszłych studentów kierunków medycznych, weterynarii, kierunków biologicznych, badaczy zagadek Wszechświata.

Biologa (9h)

Chemia (9h)

Matematyka (17h)

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I C

INFORMATYCZNA

liczba miejsc 31

Klasa I C – informatyczna.

Organizowana dla miłośników informatyki i matematyki, pragnących poznawać tajemnice świata IT. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia z: programowania i kodowania oraz matematyki stosowanej. Zapraszamy przyszłych studentów politechnik oraz uniwersytetów technicznych.

Informatyka (9h)

Matematyka (19h)

Język angielski (15h)

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I D

BIOTECHNOLOGICZNA

liczba miejsc 31

Klasa I D – biotechnologiczna.

Przeznaczona dla pasjonatów przedmiotów przyrodniczych, którzy planują swoją dalszą edukację, nie tylko w Polsce, ale i także poza jej granicami. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia: Science (w języku angielskim) oraz biotechnologia. Zapraszamy przyszłych studentów przedmiotów przyrodniczych w całej Europie.

Biologia (9h)

Chemia (10h)

Język angielski (16h)

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański