ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Konkursu chemiczny „Atom”

Grafika ilustracyjna do konkursu 29 kwietnia odbyła się IV edycja konkursu „Atom”. Uczniowie klas VIII ze Słupska i okolic świetnie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem znajomości zagadnień chemicznych. Tegorocznymi zwycięzcami są:

I miejsce: Marcel Dyczka

II miejsce: Krzysztof Paczkowski

II miejsce: Oliwia Ejsmont, Urszula Kostarczyk i Agata Rabenda 
 
Po części pisemnej konkursu uczestnicy zostali oprowadzeni po szkole  oraz mieli możliwość zobaczyć doświadczenia chemiczne przygotowane przez uczniów klasy 1b o profilu biologicznym.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Nowacka

IV Słupskiego Konkursu Chemicznego "ATOM"

REGULAMIN

IV Słupskiego Konkursu Chemicznego "ATOM"
o tytuł Słupskiego Chemika
organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku

 

§ 1
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzanie jej
wiedzy i umiejętności chemicznych oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań,
integracja szkół podstawowych oraz lepsze przygotowanie uczniów do edukacji w szkołach
ponadpodstawowych..

§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 32, tel. (59) 84 24 894,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3
ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

§ 4
TEMATYKA KONKURSU

Uczeń biorący udział w Powiatowym Konkursie Chemicznym „ATOM” powinien wykazać się
wiedzą chemiczną określoną treściami nauczania i wymaganiami opisanymi w podstawie
programowej przedmiotu chemia dla szkół podstawowych.

§ 5
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w
zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.
3. Nauczyciel z danej szkoły, z której uczniowie wyrażą chęć uczestnictwa w Konkursie,
sporządza listę osób (maksymalnie 2 uczniów) biorących w nim udział (załącznik nr 1)
i przesyła ją w formie elektronicznej według załączonego formularza zgłoszeniowego do
15 kwietnia 2022r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z oświadczeniem rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia biorącego udział w konkursie (załącznik nr 2). Załączniki
należy wypełnić komputerowo lub pismem drukowanym.
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

§ 6
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.
2. Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku i trwać będzie 45 minut.
3. Prace uczniów ocenia komisja konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy
konkursu pod przewodnictwem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Słupsku.
4. Prace konkursowe zabezpiecza i przechowuje organizator konkursu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbędzie się
o godzinie 11.45 w dniu Konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Słupsku.
6. W czasie trwania Konkursu możliwe jest korzystanie z kalkulatorów prostych.

§ 6
TRYB ODWOŁAWCZY

1. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji
konkursowej bez możliwości kopiowania.
2. Odwołanie może być złożone osobiście w dniu Konkursu. Musi zawierać wskazanie, które
fragmenty oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
3. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia
warunków udziału w konkursie.
4. Choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu konkursu nie może być podstawą składania
odwołania.
5. Odwołania będą rozpatrywane przez komisję konkursową, której decyzje będą
ostateczne.

§ 7
NAGRODY

1. Dla każdego uczestnika Konkursu przewidziany jest dyplom.
2. Dla laureata konkursu Słupski Chemik przewidziana jest nagroda rzeczowa.

 

Dokumenty do pobrania: