ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Terminarz konkursów w roku szkolnym 2020/2021

L.p.   Konkurs  Termin finału  Koordynator
 1. Wojewódzki konkurs wiedzy na temat kultury państw angielskiego obszaru językowego
pod nazwą „Differentcultures – one language”
 28 października 2020 Justyna Szczypek
 2.  Konkurs Języka Angielskiego „Track & Field 7 th edition”  Listopad 2020 Maria Rządkowska
 3.  Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącegow Słupsku „KOMAT”  28 stycznia 2021 Aneta Mikucka
 4.  Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla Gimnazjalistów Czy znasz język ojczysty?  26 marca 2021 Iwona Płóciennik
Dorota Kłos
 5.  III Konkurs Chemiczny "ATOM” o tytuł Słupskiego Chemika  12 marca 2021  Anna Domańska
 6.  XXII Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza  Kwiecień 2021 Bożena Gajdzis
Dorota Kłos
 7. Wojewódzki Konkurs Fizyczny: Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla” 12 kwietnia 2021 Krzysztof Kaluga