ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Plan wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania 2018/2019

Harmonogram wewnątrzszkolnego badania osiągnięć w II LO w Słupsku w roku szkolnym 2018/19

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

III

GIMNAZJUM

Język obcy P

9.00

15.10.2018

poniedziałek

Język obcy R

10.10

Przedmioty humanistyczne

9.00

16.10.2018

wtorek

Język polski

10.10

Przedmioty przyrodnicze

9.00

17.10.2018

środa

Matematyka

10.10

III

LICEUM

J. polski P

A,B,C,D

9.00

15.10.2018

poniedziałek

Matematyka P

A,B,C,D

9.00

16.10.2018

wtorek

Język angielski P

A,B,C

9.00

17.10.2018

środa

Język angielski R

D

9.00

Biologia R

B,D

8.00

18.10.2018

czwartek

Geografia R

C

8.00

Informatyka R

A

8.00

Chemia R

B,D

8.00

19.10.2018

piątek

Matematyka R

A,C

8.00

Fizyka R

A,B,C

8.00

22.10.2018

poniedziałek

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

III

GIMNAZJUM

Język obcy P

9.00

14.01.2019

poniedziałek

Język obcy R

10.10

Przedmioty humanistyczne

9.00

15.01.2019

wtorek

Język polski

10.10

Przedmioty przyrodnicze

9.00

16.01.2019

środa

Matematyka

10.10

III

LICEUM

J. polski P

A,B,C,D

9.00

14.01.2019

poniedziałek

Matematyka P

A,B,C,D

9.00

15.01.2019

wtorek

Język angielski P

A,B,C,D

9.00

16.01.2019

środa

Język angielski R

deklaracje

9.00

Biologia R

deklaracje

8.00

17.01.2019

czwartek

Geografia R

deklaracje

8.00

Informatyka R

deklaracje

8.00

Chemia R

deklaracje

8.00

18.01.2019

piątek

Matematyka R

deklaracje

8.00

Język polski R

deklaracje

8.00

Fizyka R

deklaracje

8.00

21.01.2019

poniedziałek

W dniach 15 – 17 października 2018 oraz 14 – 16 stycznia 2019 po skończonym sprawdzianie WBO uczniowie klas III Gimnazjum i Liceum idą do domu. W dniach 18 – 22 października 2018 oraz 17 – 21 stycznia 2019 po skończonym sprawdzianie WBO uczniowie klas III Liceum pozostają na lekcjach.

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

II

LICEUM

Biologia R

B,D

8.00

10.04.2019

środa

Fizyka R

A

J.angielski P

B

11.15

J.angielski R

A,C,D

Matematyka P

A,B,C,D

8.00

11.04.2019

czwartek

Matematyka R

A,B,C

11.15

J. polski P

A,B,C,D

8.00

12.04.2019

piątek

Chemia R

B,D

11.15

Informatyka R

C