ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

medal senatu rzeczypospolitej polskiej  

Nasze liceum zostało uhonorowane Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal ten jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, przyznawanym za całokształt działalności,
dzięki której przyczyniamy się do poprawy życia społecznego.