ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

MAMY TO!!

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali: Maria Kocioł, Olga Kowalska, Martyna Najmrocka oraz Dawid Plaga uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku. 
Warto podkreślić, że nasi uczniowie znaleźli się wśród 57 uczniów z całego województwa pomorskiego i jak zwykle są jedynymi uczniami ze Słupska, które otrzymały to zaszczytne stypendium.
 
 
 

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane

Cieszymy się, że wśród 14 uczniów z całego  z województwa pomorskiego znalazły się nasze 2 uczennice, które otrzymały Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2020/2021. Są to Martyna Najmrocka i Olga Kowalska. Cieszymy się i gratulujemy.

 

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Słupska

Sala w Urzędzie Miejskim. Uczniowie wraz z dyrektorem i Panią prezydent pozują do zdjęcia. W piątek 08.10., jak co roku wręczono Stypendia Prezydenta Miasta Słupska przyznawane za wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach. W tym roku bardzo liczne grono naszych obecnych uczniów oraz już absolwentów otrzymało tytuł stypendysty:

  • Szymon Deryło uczeń klasy 1A (absolwent SP2),
  • Maciej Głaszcz uczeń klasy 1A, Hanna Labryga uczennica klasy 1B (absolwenci SP3),
  • Weronika Gwóźdź-Sproketowska uczennica klasy 1B, Zofia Jodko uczennica klasy 1A (absolwentki SP5),
  • Paulina Iwanowicz uczennica klasy 1C, Weronika Wiktoria Czubak uczennica klasy 1B, Zuzanna Leńska uczennica klasy 1A (absolwentki SP10),
  • Amelia Nierebańska uczennica klasy 1C, Paweł Karol Laskowski uczeń klasy 1B, Agata Pacocha uczennica klasy 1A, Kinga Anna Zasowksa uczennica klasy 1A (absolwenci 1STO).
Czytaj więcej...

Stypendystki Ministra Edukacji Narodowej

logotyp men Decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały Julia Kalinowska oraz Olga Kowalska. Warto podkreślić, że Julia i Olga znalazły się wśród 44 uczniów z całego województwa pomorskiego i jak zwykle są jedynymi uczennicami ze Słupska, które otrzymały to zaszczytne stypendium.
Serdecznie gratulujemy.

Stypendystki Marszałka Województwa Pomorskiego

marszalek Informujemy, że Hanna Kargul oraz Iga Wolska uczennice klasy I B zostały stypendystkami Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja 

Gratulujemy